Hållbarhetsarbete hos Salming

 

Vi producerar främst våra produkter i Kina, Vietnam och Turkiet. Våra leverantörer är noggrant utvalda och alla nya leverantörer förbinder sig till att följa vår Code of Conduct, som innefattar allt från arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, barnarbete, säkerhet, etiska riktlinjer, miljöarbete och kvalitetssäkring av produkt med mera.  Vi är också medlemmar i amfori BSCI, en global organisation som genom sitt nätverk utför oberoende audits hos våra leverantörer, både annonserade och oannonserade, för att säkerställa att riktlinjer följs. Det är viktigt för oss att ha en god och öppen relation med våra leverantörer så att de kan känna sig trygga med oss och vice versa.  Leverantörerna behöver också skriva på vårt kemikaliekontrakt för att säkerställa att inga skadliga kemikalier finns i våra produkter, och på det utför vi egna sticktester. Självklart besöker vi också våra fabriker - något vi dock inte har kunnat göra under pandemin.

Transparens är viktigt för oss. Det finns alltid risker i produktion, i alla led. Vi äger inga egna fabriker utan våra leverantörer samarbetar med flera företag. Riskbedömningen ser lite olika ut beroende på land - i Asien är övertidsarbete generellt ett exempel på något som är vanligt förekommande. Vi är en liten aktör i jämförelse med de stora sportföretagen och har heller ingen möjlighet att vara på plats i fabrik, men en viktig del som vi kan göra utöver det som nämnts ovan är att kvalitetssäkra varje led hos oss. Det handlar om allt från att se till att vi börjar vår designprocess i tid och följer deadlines, vara vaksamma i prisförhandlingar och självklart se till att betalningar sker i tid, till att kvalitetstesta produktprover i ett tidigt skede. På så vis ger vi leverantörerna så bra förutsättningar som möjligt för att kunna genomföra sitt arbete på ett hållbart sätt.

 Vidare har vi börjat använda oss av mer återvunna material i både produkter och förpackningsmaterial. Vi har valt att lägga mer produktion i vårt närområde (Turkiet) för att minska transportutsläppen. Den absolut största miljöpåverkan sker dock i produktionsledet, och där kommer vi att lägga ett stort fokus framöver - det kan handla om allt från materialval och infärgningstekniker till hur man designar produkten för enklare återvinning, minska inköpskvantiteter och förbättra kvalitet för att förlänga en produkts livscykel.

 Hållbarhet kommer alltid att vara ett utvecklingsområde och även om vissa delar går långsammare än vad vi skulle vilja, är det viktigt för oss att ta det extra steget och bidra med det vi kan och vara ett ansvarsfullt företag. 

 

Senast uppdaterad 2021-12-09

 

PFAS Movement Medlem

Salming Sports har undertecknat miljöorganisationen ChemSecs initiativ PFAS Movement. Initiativet syftar till att betona och utbilda om de skadliga effekterna av PFAS-ämnen, och kämpar för att fasa ut dem från produktionen.

Salming Sports arbetar för en mer hållbar verksamhet på alla nivåer. Målet är att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela företaget och att Salming Sports ska fokusera på det som verkligen gör skillnad genom kunskap och engagemang.

2022-01-10