Reklamationsrätt

Vid hantering av reklamationer tillämpas Konsumentköplagen, 27§ KKL. Förutsättningen vid en reklamation är att alla skötselråd har följts och att normal aktsamhet iakttagits. Fel som är orsakade av felanvändning, normalt slitage, misskötsel omfattas inte. 

Om du handlat från vår hemsida är du välkommen att skicka ett mail med ditt ordernummer, ett par bilder på produkten där felet syns på ett tydligt sätt, samt en kort beskrivning av felet till  webstore@salming.com

Om du köpt din produkt hos en av våra återförsäljare ska du vända dig till just den säljande butiken. Det är alltid den säljande butiken som hanterar reklamationer, och vi får inte gå in och ändra på den säljande butikens beslut.