Vårt viktigaste samarbete någonsin

Ingen ska behöva lida av psykisk ohälsa utan möjlighet att få hjälp och vård. Men två av fem elitidrottare drabbas någon gång under karriären och många bär på det i hemlighet.
Därför har Salming inlett ett samarbete med organisationen Aldrig Ensam, som på olika sätt arbetar för en mer öppen dialog kring psykisk ohälsa.
Vi ser det som vårt viktigaste samarbete någonsin.

Salmings bidrag kommer att märkas vid flera tillfällen framöver och du kan även läsa mer på www.aldrigensam.com